Cynhadledd Haciaith 2018

Cynhadledd Haciaith 2018

Wrth i’r mis du brysur ddirwyn i ben, teithiais i Tramshed Tech yng Nghaerdydd i fynychu gynhadledd Hacio’r Iaith. Dyma’r tro cyntaf i mi fentro i blith criw selog, ond croesawgar, Haciaith gan fwynhau arlwy amrywiol a diddorol yr ‘anghynhadledd’ hon. Rhydd i bawb gynnig sesiwn a chyfrannu, a’r prif anfantais i mi oedd methu […]

Cynadledda: Celtic Colloquium, Lublin

Cynadledda: Celtic Colloquium, Lublin

*English below* Diwedd Medi eleni, fe fynychais a chyflwynais bapur yng Ngholocwiwm Celtaidd Lublin ym Mhrifysgol Lublin, Gwlad Pwyl. Ynghyd â rhwydweithio gyda chyfeillion hen a newydd dros ddeuddydd hynod ddiddorol, cefais gyfle i gyflwyno ffuglen wyddonol gan ferched a thrafod themâu unigryw y gweithiau hynny i gynulleidfa newydd. Diolchaf o waelod calon i drefnwyr y […]

Conference: CRSF 2017, Liverpool

Conference: CRSF 2017, Liverpool

*Cymraeg isod* This year, I had the incredible experience of presenting a paper at the Current Research in Speculative Fiction Conference. Held at Liverpool University, I had previously attended last year, but this was the first paper I’d presented there. ‘Rebuilding the Nation: Welsh-language Post-apocalyptic Fiction 1964-2009’ introduced work by D. Griffith Jones, Cliff Bere, […]

Cynadledda: Cynhadledd Cymdeithas Myfyrwyr Celtaidd – Galway, Iwerddon.

Cynadledda: Cynhadledd Cymdeithas Myfyrwyr Celtaidd – Galway, Iwerddon.

Eleni eto, fynychais Gynhadledd Cymdeithas Myfyrwyr Celtaidd Prydain ac Iwerddon, ar y 9fed a’r 10fed o Ebrill ym Mhrifysgol Galway yn Iwerddon. Dysgodd Ffion a finnau o camgymeriad y llynedd, a phenderfynu mynd i Iwerddon tridiau cyn y gynhadledd er mwyn cael cyfle i grwydro, gan ein bod eisiau manteisio ar y cyfle tra’n bod […]

Cynadledda: Cynhadledd Cymdeithas Myfyrwyr Celtaidd – Aberfala, Cernyw

Cynadledda: Cynhadledd Cymdeithas Myfyrwyr Celtaidd – Aberfala, Cernyw

Dros y penwythnos, cyflwynais bapur am y tro cyntaf, a hynny yng Nghynhadledd Cymdeithas Myfyrwyr Celtaidd yn Aberfala (Falmouth). Er ein bod wedi teithio’n bell, roedd hi’n sicr yn werth mynd ar antur i Gernyw, ac roedd hi’n benwythnos i’w chofio. Dyma fi wrthi! (Diolch i Jacob am y llun.) Cefais gyfle i gyflwyno Syr […]