Sgwrs: Dyfodoliaeth gyda Rhys Mwyn, Radio Cymru

Sgwrs: Dyfodoliaeth gyda Rhys Mwyn, Radio Cymru

Nos Lun 20fed o Dachwedd cefais gyfle i drafod dyfodoliaeth mewn cyd-destun Cymraeg ar raglen Rhys Mwyn ar Radio Cymru, gan fwrw cipolwg yn benodol ar gerddoriaeth ddyfodolaidd. Tyfodd y sgwrs o erthygl a luniais i rifyn arbennig o Vector, cylchgrawn y BSFA. I gyd-fynd gyda’r sgwrs, cefais gyfle i ddewis traciau, a oedd yn cynnwys: […]

Trafodaeth: ‘Blas ar ymchwil Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd’, Eisteddfod Genedlaethol

Trafodaeth: ‘Blas ar ymchwil Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd’, Eisteddfod Genedlaethol

Yn ôl eu harfer, mae stondin Prifysgol Aberystwyth ar faes yr Eisteddfod yn cynnal nifer o ddigwyddiadau amrywiol. Dwy flynedd yn ôl bellach, cefais gyfle i sgwrsio am fy ngwaith gyda Mihangel Morgan (fy nghyfarwyddwr ymchwil ar y pryd) – roeddwn yn nerfus iawn ar y pryd, ond roedd yn bendant yn brofiad gwerthfawr, a […]

Trafodaeth: ‘Sbês is ddy plês’, Gŵyl Arall

Trafodaeth: ‘Sbês is ddy plês’, Gŵyl Arall

Roeddwn wedi edrych ymlaen at fentro i Ŵyl Arall yng Nghaernarfon ddydd Sul diwethaf (10/7) i drafod gwyddonias a’r Gymraeg – ac ni chefais fy siomi. Cynhaliwyd trafodaeth ddifyr, gydag Angharad Price yn cadeirio, gan adael i mi drafod ffuglen wyddonol yn y Gymraeg yn gyffredinol, ac yna’n holi Robin Owain, mab y llenor amryddawn, […]

Hysbys Trafodaeth: ‘Sbês is ddy plês’, Gŵyl Arall

Hysbys Trafodaeth: ‘Sbês is ddy plês’, Gŵyl Arall

Dydd Sul, rwy’n cymryd rhan mewn panel ‘Sbês is ddy plês: Gwyddonias a’r Gymraeg’ yng Ngŵyl Arall, Caernarfon. Mae’n rhannol seiliedig ar erthygl gen i fydd yn ymddangos yn rhifyn cyntaf y cylchgrawn. Bydd y drafodaeth yn cael ei chynnal am 10.30 bore Sul, yng ngardd Palas Print, gydag Angharad Price a Robin Llwyd ab […]

Darlith: ‘Pe Symudai’r Ddaear’: Delweddau o’r Gymru Ôl-Apocalyptaidd (1964-2009)

Darlith: ‘Pe Symudai’r Ddaear’: Delweddau o’r Gymru Ôl-Apocalyptaidd (1964-2009)

https://prezi.com/embed/nvckku7hxka5/?bgcolor=ffffff&lock_to_path=1&autoplay=0&autohide_ctrls=0&landing_data=bHVZZmNaNDBIWnNjdEVENDRhZDFNZGNIUE43MHdLNWpsdFJLb2ZHanI0bEluMEZKKzBCNnJESm4wMnNaY25DNXNRPT0&landing_sign=yHkCy30_0eyZsbxJO6YScqEO9hnhatnkaBb029_EX1A Cefais wahoddiad i gyflwyno agwedd ar fy ngwaith ymchwil yn un o Seminarau y Graddedigon yn yr Adran Gymraeg yn Aberystwyth. Penderfynais gyflwyno llenyddiaeth ffuglen wyddonol a oedd yn darlunio’r byd ôl-apocalyptaidd. Uchod mae’r Prezi a gyflwynais yn bwrw cipolwg ar enghreifftiau yn y Gymraeg. Er mawr syndod, mae trychineb apocalyptaidd, fel y gwelwyd […]