Cyfweliad: Megan John UCAN ar gyfer Y Stamp

Cyfweliad: Megan John UCAN ar gyfer Y Stamp

Daeth rhifyn 5 Y Stamp i’r byd toc cyn ‘Steddfod ddiffiniau Caerdydd, ond a hithau wedi bod yn gyfnod mor brysur wrth orffen fy ngwaith ymchwil, dim ond nawr dwi’n cael cyfle i rannu’r rhan fechan o’r cylchgrawn bues i’n gyfrifol amdano’r tro hwn! Â’r rhifyn yma – am y tro cyntaf – yn cynnwys […]

‘Nora Davies’ Mock Exam… and Mine’, 100 Voices 100 Years

‘Nora Davies’ Mock Exam… and Mine’, 100 Voices 100 Years

Today (11/5) a short piece I wrote inspired by the theme ‘Finding a Voice’/’Achievement’ was published on the 100 Voices 100 Years project website. I recalled a certain school memory where a fellow classmate and I were unintentionally put head to head by a teacher who blatantly had a favourite. (Spoiler: that favourite wasn’t me!) […]

Podlediad Cainc

Podlediad Cainc

Cefais brynhawn hwyliog ddoe (29/3/18) yn recordio Podlediad Cainc yng nghwmni Efa Lois, arlunydd a churadur Prosiect Drudwen. Mae’r prosiect yn dathlu lleisiau merched, gan groniclo merched hanesyddol a thrafod llyfrau llenorion cyfoes. Trafodais yr hyn rwy’n darllen ar hyn o bryd, wedi darllen yn ddiweddar beth dwi’n bwriadu darllen nesa’ a phrosiectau sydd ar […]

Cywion Cranogwen ar Heno

Cywion Cranogwen ar Heno

Her gyntaf y flwyddyn oedd ymddangos ar deledu byw am y tro cyntaf erioed! Cefais fy nghyfweld gyda fy nghyd-Gywion, Bethany Celyn a Grug Muse, i drafod mwy am Gywion Cranogwen, pwy yn union oedd y wraig ryfeddol a’n hysbrydolodd ac am ein cynlluniau ar gyfer 2018 ar raglen Heno, nos Fercher 3ydd Ionawr. Gwyliwch […]

Uchafbwyntiau 2017

Uchafbwyntiau 2017

Heb os, mae 2017 wedi bod yn flwyddyn hynod, hynod arbennig i mi ac ar adegau mae hi wedi bod yn anodd dod o hyd i’r amser i ddiweddaru ‘mlog! Er fy mod wedi gweld cryn dipyn o newid byd yn ystod y flwyddyn, mae hi’n braf gallu eistedd yma’n diweddaru’r dyddiadur newydd ar ddiwrnod […]

Cynadledda: Celtic Colloquium, Lublin

Cynadledda: Celtic Colloquium, Lublin

*English below* Diwedd Medi eleni, fe fynychais a chyflwynais bapur yng Ngholocwiwm Celtaidd Lublin ym Mhrifysgol Lublin, Gwlad Pwyl. Ynghyd â rhwydweithio gyda chyfeillion hen a newydd dros ddeuddydd hynod ddiddorol, cefais gyfle i gyflwyno ffuglen wyddonol gan ferched a thrafod themâu unigryw y gweithiau hynny i gynulleidfa newydd. Diolchaf o waelod calon i drefnwyr y […]

Adolygiad: EP Bach – Bethan Mai

Adolygiad: EP Bach – Bethan Mai

Mae Bethan Mai yn groten amryddawn – yn arlunydd (gweler pip o’i gwaith yma), yn actores a’n gantores. Gwisg ei het gerddorol am ei phen eto y tro hwn gan ryddhau ei EP solo cyntaf, Bach. Rwyf eisoes yn ffan o Rogue Jones, ac wedi gwirioni ar fywiogrwydd eu perfformiadau, a gwelwn awgrym o ddylanwad […]

Cerddi: ‘Hen Ferch’ a ‘Don’t be a SQUARE’, CTRL + ALT + DEL

Cerddi: ‘Hen Ferch’ a ‘Don’t be a SQUARE’, CTRL + ALT + DEL

Cyhoeddwyd dwy gerdd gennyf yn ddiweddar yn e-gylchgrawn Rhys Trimble, CTRL+ALT +DEL. Rwyf wedi edmygu gwaith Rhys fel golygydd y cylchgrawn ac fel bardd a pherfformiwr (Os nad ydych wedi gweld Rhys Trimble yn darllen ei waith, gwnewch, mae’n brofiad anhygoel!) ac rwy’n falch o allu cyfrannu i CAD. Lluniais gerdd dorrydd, gan dynnu geiriau […]

Cwrs Olwen, Tŷ Newydd 2016

Cwrs Olwen, Tŷ Newydd 2016

Rwyf newydd dychwelyd o benwythnos anhygoel arall yn Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy, ac er fy mod wedi blino’n lân (dyw darllen Sonedau i Janice tan oriau mân y bore byth yn syniad da…) mae gennyf egni newydd i ddychwelyd at fy ngwaith ac at fy ysgrifennu creadigol. Afraid dweud, roedd cael dwtsh o […]

Ysgrif: Barddoniaeth, beirniadaeth… a fi.

Ysgrif: Barddoniaeth, beirniadaeth… a fi.

Yn sgil nifer o drafodaethau diweddar ynglyn â diffyg merched mewn barddoniaeth Gymraeg – gan gynnwys Podlediad diwethaf Clera, blog Osian Rhys Jones a chlywed Elan Grug Muse yn trafod ei herthygl ddiweddar yn y cylchgrawn Poetry Wales – daeth yn amlwg fod diffyg amrywiaeth yn gyffredinol yn broblem. I ryw raddau, dwi’n mynd i […]