Cwrs Sgriptio, Tŷ Newydd.

Cwrs Sgriptio, Tŷ Newydd.

Mae’r blog wedi bod rhywfaint yn dawel yn ddiweddar, gyda minnau wedi bod yn canolbwyntio ar fy ngwaith ymchwil a gweithio ar brojectau eraill (heb eu gorffen ar hyn o bryd!). Fodd bynnag, dros y penwythnos, cefais gyfle i encilio ar gwrs sgriptio yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy, a chael y blas rhyfeddaf ar fwrw ati […]

Ymchwil: Cyfrannu at yr Esboniadur Beirniadaeth a Theori

Ymchwil: Cyfrannu at yr Esboniadur Beirniadaeth a Theori

Cefais wahoddiad i gyfrannu dau gofnod at adnodd newydd a greuwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, dan olygyddiaeth Simon Brooks. Heb os, mae’n adnodd amhrisiadwy i unrhyw un sy’n astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac o bosib, yn cael trafferth gael gafael ar ffynonellau drwy gyfrwng yr iaith. Mae pob cyfnod yn cynnwys llyfryddiaeth ddethol […]

Adolygiad: ‘Cymru Fydd?’, Plaid Cymru

Adolygiad: ‘Cymru Fydd?’, Plaid Cymru

‘Bydd y cyfnod nesaf i Gymru’n mynnu ein bod mor greadigol a dyfeisgar ag erioed o’r blaen – rhaid i ni nawr fod yn barod i ddychmygu dyfodol gwell i Gymru.’ Dyma alwad Leanne Wood wrth gyflwyno’r gyfrol Cymru Fydd?, e-gyfrol newydd a lansiwyd gan Blaid Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Mae gan y […]

Eisteddfod Sir Fynwy 2016

Eisteddfod Sir Fynwy 2016

Am y tro cyntaf ers blynyddoedd meithion ni threuliais yr wythnos gyfan yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, a hynny’n n rhannol am fy mod yn brysur gyda fy ngwaith ymchwil a hefyd am nad oedd lot o chwant gwersylla arnaf heb fy sythwyr gwallt. Felly treuliais dridiau’n unig yn yr ŵyl. Serch hynny, cefais dridiau […]

Drama: Mewn Cromfachau, Dirty Protest

Drama: Mewn Cromfachau, Dirty Protest

Derbyniais wahoddiad i gyfrannu drama deng munud i noson Gymraeg y cwmni drama Dirty Protest. Gofynnwyd i mi a phump dramodydd arall i gyfrannu sgriptiau wedi’u hysbrydoli gan y cwestiwn ‘Mewn ta mas?’. Joio gweithio hefo @ElganRhys a Carwyn Jones ar ddrama Llyr Titus. Dewch i'r @henlyfrgell nos fory am 7.30 @Tafwyl pic.twitter.com/L7ZD77DttH — DirtyProtest […]

Blog: Pokemon yn 20, Fideo Wyth

Blog: Pokemon yn 20, Fideo Wyth

Pwt am fy nghariad at Pokemon, gyda’r creaduriaid yn dathlu eu pen-blwydd yn 20 oed, a ysgrifennais ar gyfer Fideo Wyth, Mawrth 2016. (Ac oeddwn, mi roeddwn yn groten fach ciwt iawn yn 8 oed!)   Dathlu #Pokemon20 Mae hi’n anodd credu bod Pokémon yn ffenomen sydd wedi bodoli am ugain mlynedd. UGAIN MLYNEDD. Mae’n ffaith, […]

Blog: ‘Mae ffuglen wyddonol yn y Gymraeg yn cŵl! (onest)’, Fideo Wyth

Blog: ‘Mae ffuglen wyddonol yn y Gymraeg yn cŵl! (onest)’, Fideo Wyth

Dyma fy erthygl gyntaf i wefan Fideo Wyth, 6 Ionawr 2016. Doedd Cymru ddim cweit yn barod amdanat… Cyn i mi ddechrau fy mlogbost cyntaf i griw Fideo Wyth, rhaid i mi gyhoeddi nad ydw i’n gallu chwarae gemau cyfrifiadurol. Mae nifer o fy ffrindiau yn fy ngwahodd yn unswydd i chwarae Mario Kart ar […]

Cwrs Tŷ Newydd 2015

Cwrs Tŷ Newydd 2015

Dros y penwythnos diwethaf, ffarweliais â mis Hydref tra ar gwrs yr Urdd yn Nhŷ Newydd. Ceri Wyn Jones oedd yn trio cadw trefn arnom fel tiwtor eleni, a chawsom amser da yn ‘sgrifennu a sgriblo (rhyw faint…) yn hen gartref Lloyd George. Aeth hi’n nosweithiau hwyr o yfed gwin, trin a thrafod y byd […]

Eisteddfod Genedlaethol 2015

Eisteddfod Genedlaethol 2015

‘O am ha’ fel hafau Meifod, a seidr ddoe yn troi’n siampên…’ Dydd Llun wedi diwedd Eisteddfod Genedlaethol Meifod ddod i ben, a dwi eisoes yn dioddef o’r Back-to-Reality-Blues. Mynychu perfformiad cyntaf Gwydion gan Gwmni Theatr Maldwyn a ddechreuodd fy Eisteddfod eleni. Yn ôl pob sôn, ni wnaeth y dangosiad teledu gyfiawnder â’r sioe fyw, […]

Cwrs Tŷ Newydd 2013

Cwrs Tŷ Newydd 2013

Wedi cael penwythnos briliant yn Nhŷ Newydd ar gwrs yr Urdd. Mi fuodd Bethan Gwanas ac Ifor ap Glyn yn arweinwyr gwych, a dwi wedi chwerthin tan ‘mod i’n crio – ysu i gael dychwelyd i Lanystumdwy i aros yno eto cyn bo hir! (Bwyd yn ffein ‘na ‘fyd) Dyma ambell bwt o gynnyrch y […]