Lansiad Y STAMP 4

Lansiad Y STAMP 4

Nos Iau, 29ain o Fawrth, lansiwyd rhifyn 4 Y STAMP yn Nhafarn y Fic yn Llithfaen. Mae’n anodd credu bod blwyddyn wedi bod ers lansio’r rhifyn print cyntaf yn Nhafarn y Cwps yn Aberystwyth, a dros hynny wedi mynd ers i ni sefydlu’r wefan. Mae’r dasg o olygu – ar y cyd gyda Grug, Iestyn […]

Lansio Rhifyn 3 Y Stamp

Lansio Rhifyn 3 Y Stamp

Rhwng taith Cywion Cranogwen a’r gwaith ymchwil, bu gwibdaith i ddinas Abertawe i lansio trydydd rhifyn Y Stamp. Lansiwyd y rhifyn yn Nhŷ Tawe a diolcha’r tri ohonom (a Llŷr Titus o America bell!) i’r gynulleidfa hyfryd am eu gwrandawiad a’u cefnogaeth ac i reolwyr Tŷ Tawe am ein galluogi i ddefnyddio’r gofod. Cafwyd noson […]