Taith Cywion Cranogwen

Taith Cywion Cranogwen

Un o brosiectau cyffrous y misoedd diwethaf yw bod yn rhan o drefnu taith farddonol a chyd-weithio fel rhan o griw Cywion Cranogwen. Ar y cyd gydag Elan Grug Muse, Caryl Bryn, Bethany Celyn, Manon Awst a Siân Miriam penderfynwyd fynd ar daith farddonol, gan ddathlu’r ffaith ein bod yn feirdd benywaidd, bwrw ati i […]

Llên Meicro: Desg a Pâr (O Sanau)

Llên Meicro: Desg a Pâr (O Sanau)

Dyma ddetholiad o lên meicro, oll wedi eu hysbrydoli gan y thema ‘gwawrio’ yr ysgrifennais yn ddiweddar – mae’r gweddill wedi eu cyhoeddi yn nhrydedd rhifyn Y Stamp.   Desg Rhyfel, a’r gelyn oedd celficyn pwysica’r tŷ. Hwnnw tan warchae llyfrau a phapurach a phensiliau a chlipiau papur a lluniau a ffotograffau a bitsach a […]

Gweithgareddau Tafwyl

Cefais wibdaith i Tafwyl, yng Nghaerdydd, ddydd Sadwrn, gan gael cyfle i fwynhau a gwneud tamaid o waith yn ystod yr wyl arbennig sydd wedi dod yn rhan annatod o galender Cymry’r ddinas. Dechreuodd fy niwrnod mewn talwrn bywiog i blant yn y Lolfa Lên. Cafodd blant Caerdydd yr anffawd o glywed finnau ar dim […]

Cerdd: I Ben Lake (Ymgeisydd Plaid Cymru Ceredigion)

Cerdd: I Ben Lake (Ymgeisydd Plaid Cymru Ceredigion)

Nid oeddwn, fwy na neb arall, yn rhyw hapus iawn pan gyhoeddodd Theresa May ei bod yn bwriadu cynnal etholiad arall. Mewn cyfnod sydd eisoes yn un cythryblus yn wleidyddol, un llygedyn o obaith oedd gweld cefnogaeth twymgalon i’r ymgeisydd Plaid Cymru yng Ngheredigion, Ben Lake. Wrth yrru o Lanpumsaint i Aberystwyth, roedd yna fôr […]

Noson Torri Tir, Hwyl Llenyddiaeth Llandeilo

Noson Torri Tir, Hwyl Llenyddiaeth Llandeilo

Cefais gyfle nos Wener diwethaf (28/4) i ddarllen rhai o ‘ngherddi mewn noson Torri Tir, yn rhan o Hwyl Lenyddiaeth Llandeilo. Roeddwn yng nghwmni Endaf Griffiths, Elinor Wyn Reynolds ac Eurig Salisbury, a darllenwyd cerddi yn ymwneud a ffynonau, stiwardiaid blin, ac am gariadon sy’n rhy hoff o arddio. Bu’n noson liwgar, gyda’r pedwar ohonom […]

Lansiad Y STAMP

Lansiad Y STAMP

Gan geisio ‘ngorau i beidio â diflasu pawb gan sôn am Y Stamp eto fyth, hoffwn jyst lunio pwt byr i ddiolch i bawb am eu cenfogaeth ac annog eraill i ddarllen y rhifyn print cyntaf. Er ein bod yn cyhoeddi’n wythnosol ar y we, roedd cael rhifyn yn bwysig i’r pedwar ohonom wrth ddatblygu […]

Cerdd: ‘Cerdd Wleidyddol am Gwtsho’ (Noson Torri Tir)

Cerdd: ‘Cerdd Wleidyddol am Gwtsho’ (Noson Torri Tir)

Cefais wahoddiad caredig oddi wrth Aneirin Karadog ac Elinor Wyn Reynolds i gymryd rhan, gyda Tudur Dylan, mewn noson farddonol yn y Warren, yng Nghaerfyrddin, 26ain o Ionawr. Afraid dweud, roedd hi’n glamp o noson dda, gyda bwyd blasus a magic tricks yn ogystal â’r cerddi. Gofynnwyd i mi lunio cerdd ar y thema ‘cwtsho’, […]

Blwyddyn Newydd Dda – a phrysur, yn barod!

Blwyddyn Newydd Dda – a phrysur, yn barod!

Gwta wythnos wedi dychwelyd yn ôl at fy nesg – ac at y PhD! – wedi hoe fach dros y gwyliau Nadolig, mae pethau eisoes yn prysuro! Berlin Rwyf yn gyd-olygydd gwefan Y Stamp, gyda chriw da o lenorion o’r un anian, Elan Grug Muse, Iestyn Tyne a Llyr Titus, ac yn cael modd i […]

Llên Meicro: Eiliad o Lonyddwch

Llên Meicro: Eiliad o Lonyddwch

Rhyw fath o bwt Nadoligaidd, gan fynnu i bawb ymfalchio yn eu Nadoligau diflas, Nadoligau tanllyd â phawb yn cwympo mas – gan ddweud nad oes raid i bawb fynnu eu bod yn cael Nadoligau llawen.  Roedd ôl ymdrech ar y bwrdd bwyd, a Mared wedi bod wrthi’n decorato drwy’r bore. Napkins wedi eu plygu’n […]

Cwrs Sgriptio, Tŷ Newydd.

Cwrs Sgriptio, Tŷ Newydd.

Mae’r blog wedi bod rhywfaint yn dawel yn ddiweddar, gyda minnau wedi bod yn canolbwyntio ar fy ngwaith ymchwil a gweithio ar brojectau eraill (heb eu gorffen ar hyn o bryd!). Fodd bynnag, dros y penwythnos, cefais gyfle i encilio ar gwrs sgriptio yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy, a chael y blas rhyfeddaf ar fwrw ati […]