Taith Cywion Cranogwen

Taith Cywion Cranogwen

Un o brosiectau cyffrous y misoedd diwethaf yw bod yn rhan o drefnu taith farddonol a chyd-weithio fel rhan o griw Cywion Cranogwen. Ar y cyd gydag Elan Grug Muse, Caryl Bryn, Bethany Celyn, Manon Awst a Siân Miriam penderfynwyd fynd ar daith farddonol, gan ddathlu’r ffaith ein bod yn feirdd benywaidd, bwrw ati i […]

Cerdd: I Ben Lake (Ymgeisydd Plaid Cymru Ceredigion)

Cerdd: I Ben Lake (Ymgeisydd Plaid Cymru Ceredigion)

Nid oeddwn, fwy na neb arall, yn rhyw hapus iawn pan gyhoeddodd Theresa May ei bod yn bwriadu cynnal etholiad arall. Mewn cyfnod sydd eisoes yn un cythryblus yn wleidyddol, un llygedyn o obaith oedd gweld cefnogaeth twymgalon i’r ymgeisydd Plaid Cymru yng Ngheredigion, Ben Lake. Wrth yrru o Lanpumsaint i Aberystwyth, roedd yna fôr […]

Noson Torri Tir, Hwyl Llenyddiaeth Llandeilo

Noson Torri Tir, Hwyl Llenyddiaeth Llandeilo

Cefais gyfle nos Wener diwethaf (28/4) i ddarllen rhai o ‘ngherddi mewn noson Torri Tir, yn rhan o Hwyl Lenyddiaeth Llandeilo. Roeddwn yng nghwmni Endaf Griffiths, Elinor Wyn Reynolds ac Eurig Salisbury, a darllenwyd cerddi yn ymwneud a ffynonau, stiwardiaid blin, ac am gariadon sy’n rhy hoff o arddio. Bu’n noson liwgar, gyda’r pedwar ohonom […]

Cerdd: ‘Cerdd Wleidyddol am Gwtsho’ (Noson Torri Tir)

Cerdd: ‘Cerdd Wleidyddol am Gwtsho’ (Noson Torri Tir)

Cefais wahoddiad caredig oddi wrth Aneirin Karadog ac Elinor Wyn Reynolds i gymryd rhan, gyda Tudur Dylan, mewn noson farddonol yn y Warren, yng Nghaerfyrddin, 26ain o Ionawr. Afraid dweud, roedd hi’n glamp o noson dda, gyda bwyd blasus a magic tricks yn ogystal â’r cerddi. Gofynnwyd i mi lunio cerdd ar y thema ‘cwtsho’, […]

Blwyddyn Newydd Dda – a phrysur, yn barod!

Blwyddyn Newydd Dda – a phrysur, yn barod!

Gwta wythnos wedi dychwelyd yn ôl at fy nesg – ac at y PhD! – wedi hoe fach dros y gwyliau Nadolig, mae pethau eisoes yn prysuro! Berlin Rwyf yn gyd-olygydd gwefan Y Stamp, gyda chriw da o lenorion o’r un anian, Elan Grug Muse, Iestyn Tyne a Llyr Titus, ac yn cael modd i […]

Cerdd: ‘Hen Falchder’

Cerdd: ‘Hen Falchder’

Hen Falchder Pride only hurts. It never helps. – Marsellus Wallace, Pulp Fiction.   Gwisg y gris-groes goch, glas a gwyn yn glogyn am dy ‘sgwyddau wrth i ti adael, a throi dy gefn ar y ddraig fach, heb gyfle bellach i ffynnu ar y glaswellt gwyrdd dan wyliadwraeth y sêr.

Cerddi: Y Cloc / Traethawd Anorffenedig / Aeddfedu

Cerddi: Y Cloc / Traethawd Anorffenedig / Aeddfedu

Cyfres o gerddi ysgrifennais yn ystod darlith ddiflas iawn… iawn!   Y Cloc. Ymestyn dy freichiau’n hamddenol braf tuag at fan draw, heb awydd ffarwelio â munud arall, a ‘ngadael i i fynd o nghof yn araf bach. Brysia. Plis. Dyro terfyn i ddarlith ddwyawr ddiflas, a thywys fi tuag at amser te, ac ymlacia […]