Cwrs Sgriptio, Tŷ Newydd.

Cwrs Sgriptio, Tŷ Newydd.

Mae’r blog wedi bod rhywfaint yn dawel yn ddiweddar, gyda minnau wedi bod yn canolbwyntio ar fy ngwaith ymchwil a gweithio ar brojectau eraill (heb eu gorffen ar hyn o bryd!). Fodd bynnag, dros y penwythnos, cefais gyfle i encilio ar gwrs sgriptio yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy, a chael y blas rhyfeddaf ar fwrw ati […]

Drama: Mewn Cromfachau, Dirty Protest yn yr Eisteddfod

Drama: Mewn Cromfachau, Dirty Protest yn yr Eisteddfod

Lluniais ddrama fer, ‘Mewn Cromfachau’, ar gyfer un o nosweithiau’r cwmni Dirty Protest. Perfformiwyd y ddrama eisoes yn rhan o ŵyl ffrinj Tafwyl, ond mae hi’n cael ei pherfformio eto, y dydd Mawrth hwn (2/8), yn y Cwt Drama, yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni. Yn y ddrama, mae’r peiriant arbennig, y Cromfach Feistr Tw Thawsand, […]

Drama: Cynnyrch Cystadleuaeth y Fedal Ddrama, ‘Marc’.

Drama: Cynnyrch Cystadleuaeth y Fedal Ddrama, ‘Marc’.

Diolch Cefais sioc ar yr ochr orau ddydd Mercher o ddod yn ail yng nghystadleuaeth y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd. Roeddwn yn llythrennol wedi dod rhwng dwy chwaer – gyda Lois Llywelyn Williams yn gyntaf, a’i chwaer Mared yn drydydd! Llongyfarchiadau i’r ddwy ohonynt hwy hefyd! Roeddwn wedi mynd amdani ac anfon drafft […]

Drama: Gweithdy Dirty Protest Workshop

Drama: Gweithdy Dirty Protest Workshop

On the 12th of October, Branwen Davies contacted asking if I’d be interested in joining a workshop Dirty Protest – a theatre comapny working to promote new writing. I agreed, despite having neglected my creative writing for quite a while, and was incredibly glad I did! Not only did I get to meet local writers […]