Drama: Mewn Cromfachau, Dirty Protest yn yr Eisteddfod

Drama: Mewn Cromfachau, Dirty Protest yn yr Eisteddfod

Lluniais ddrama fer, ‘Mewn Cromfachau’, ar gyfer un o nosweithiau’r cwmni Dirty Protest. Perfformiwyd y ddrama eisoes yn rhan o ŵyl ffrinj Tafwyl, ond mae hi’n cael ei pherfformio eto, y dydd Mawrth hwn (2/8), yn y Cwt Drama, yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni. Yn y ddrama, mae’r peiriant arbennig, y Cromfach Feistr Tw Thawsand, […]

Cerdd: ‘Hen Falchder’

Cerdd: ‘Hen Falchder’

Hen Falchder Pride only hurts. It never helps. – Marsellus Wallace, Pulp Fiction.   Gwisg y gris-groes goch, glas a gwyn yn glogyn am dy ‘sgwyddau wrth i ti adael, a throi dy gefn ar y ddraig fach, heb gyfle bellach i ffynnu ar y glaswellt gwyrdd dan wyliadwraeth y sêr.

Drama: Cynnyrch Cystadleuaeth y Fedal Ddrama, ‘Marc’.

Drama: Cynnyrch Cystadleuaeth y Fedal Ddrama, ‘Marc’.

Diolch Cefais sioc ar yr ochr orau ddydd Mercher o ddod yn ail yng nghystadleuaeth y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd. Roeddwn yn llythrennol wedi dod rhwng dwy chwaer – gyda Lois Llywelyn Williams yn gyntaf, a’i chwaer Mared yn drydydd! Llongyfarchiadau i’r ddwy ohonynt hwy hefyd! Roeddwn wedi mynd amdani ac anfon drafft […]

Stori fer: ‘Palu Tyllau’, Y Ddraig

Stori fer: ‘Palu Tyllau’, Y Ddraig

Bob blwyddyn, mae’r criw sy’n dilyn cwrs gradd Cymraeg Proffesiynol ym Mhrifysgol Aber yn manteisio ar y cyfle i gasglu deunydd a golygu cylchgrawn llenyddol, sef Y Ddraig. Ers ei hail-sefydlu tua tair blynedd yn ôl, mae’r cylchgrawn wedi mynd o nerth i nerth, ac rwy’n falch o’r cyfle i allu cyfrannu, ac wedi gwneud […]

Sgriblo : Swrrealaeth a chwilio am syniadau…

Sgriblo : Swrrealaeth a chwilio am syniadau…

Yn dilyn cyfnod gymharol anghynhyrchiol o safbwynt fy ‘sgrifennu, cefais ysbrydoliaeth o fan digon random yn ddiweddar. Mewn seminar yr wythnos ddiwethaf, cyflwynodd Mary Jacob, myfyrwraig PhD yn yr Adran Saesneg ym Mhrifysgol Aberystwyth cipolwg i fyd y bardd swrrealaidd. Dyma fudiad celfyddydol sy’n ymateb i deimladau wrth reddf, a ddisgrifwyd gan o’i sylfaenwyr, Andre […]

Drama: The F Word

Drama: The F Word

I accepted a kind invite to write a 20 minute play for my friend, aspiring director Carys Jones, who with her new company, ITCH, was part of The Other Room Theatre (based in Porter’s, Cardiff) and their Blue Sky Festival. She and actors Naomi Underwood and Huw Blainey had discussed wanting to explore feminist themes, […]

Drama: Gweithdy Dirty Protest Workshop

Drama: Gweithdy Dirty Protest Workshop

On the 12th of October, Branwen Davies contacted asking if I’d be interested in joining a workshop Dirty Protest – a theatre comapny working to promote new writing. I agreed, despite having neglected my creative writing for quite a while, and was incredibly glad I did! Not only did I get to meet local writers […]

Stori fer: Eisteddfod Genedlaethol 2068

Stori fer: Eisteddfod Genedlaethol 2068

Eisteddai Elgan yn ei le arferol wrth y cyfrifiadur, yn gwisgo dim ond ei hen bants llwyd. Roedd wedi cael ei gyfareddu gan y byd ar y sgrin o’i flaen. Ni chlywodd sŵn tap-tap-tap zimmer frame ei fam yn taro yn erbyn y leino rhad yn y cyntedd wrth iddi ymlwybro’n araf tuag at ei […]

Article: ‘A Native Alternative’, Planet 217.

Article: ‘A Native Alternative’, Planet 217.

Enillais gystadleuaeth Awduron Ifanc 2015 cylchgrawn Planet, a cyhoeddwyd fy erthygl, ‘A Native Alternative’, yn rhifyn 217 ym mis Chwefror 2015. Mae’r erthygl yn bwrw cipolwg ar gymruddyfodoliaeth yng nghyd-destun albwm Gwenno Saunders, Y Dydd Olaf, gan obeithio gweld hunaniaeth Gymreig newydd. In 2015, I won Planet magazine’s Young Writers’ Competition, and my article, ‘A […]

Ffilm fer: Bara Menyn

Ffilm fer: Bara Menyn

Dyma’r ffilm fer ‘Bara Menyn’ cefais gyfle i’w sgriptio ar gyfer Cwmni Cynhyrchu It’s My Shout, a chael bod yn rhan o Gronfa Dalent 2o14 y cwmni. Fe ddangoswyd y ffilm ar S4C ar yr 17eg o Dachwedd 2014. Fe’i chyfarwyddwyd gan Ynyr Ifan, ac roeddwn wedi gwirioni gweld fy ngeiriau yn fyw ar y […]