Cwrs Tŷ Newydd 2014

Cwrs Tŷ Newydd 2014

‘Leni eto, cefais y fraint o fynychu Cwrs yr Urdd yn Nhŷ Newydd, ac mae’n rhaid i mi gyfaddef, cefais benwythnos bythgofiadwy arall yno. Roeddwn yn gyndyn iawn i adael, er fy mod wedi cael fy ysbrydoli ac yn ysu i gael mynd ati i ysgrifennu. Roedd Mererid Hopwood a Tudur Dylan yn diwtoriaid gwych, […]

Llên Meicro: Siom 18/09/14 #indyref

Llên Meicro: Siom 18/09/14 #indyref

Doedd pinio bathodyn ‘YES’ glas, gloyw i ‘mhyjamas cyn mynd i’r gwely ddim yn ddigon. Doedd cau’n llygaid a mentro i fyd breuddwydion ddim yn ddigon chwaith… Deffrais y bore canlynol a gweld dim byd ond dydd Gwener arall. Dydd Gwener llwyd a llonydd arall. Tynnais y bathodyn, a’i roi mewn drôr gyda’n holl obeithion… […]

Cyfres ‘Y Bysedd’ ar wefan Y Neuadd

Cyfres ‘Y Bysedd’ ar wefan Y Neuadd

Ysgrifennais gyfres o bump stori – un ar gyfer pob un bys – yn seiliedig ar y thema ‘Dwylo’ ar gyfer cystadleuaeth Steddfod yr Urdd yn 2013. Enillais y trydydd safle, gyda’r beirniaid – Daniel Davies a Lleucu Roberts – wedi bod yn ddigon caredig i fy ngalw’n un o lenorion ‘dewraf’ y gystadleuaeth y […]

Cerddi: Y Cloc / Traethawd Anorffenedig / Aeddfedu

Cerddi: Y Cloc / Traethawd Anorffenedig / Aeddfedu

Cyfres o gerddi ysgrifennais yn ystod darlith ddiflas iawn… iawn!   Y Cloc. Ymestyn dy freichiau’n hamddenol braf tuag at fan draw, heb awydd ffarwelio â munud arall, a ‘ngadael i i fynd o nghof yn araf bach. Brysia. Plis. Dyro terfyn i ddarlith ddwyawr ddiflas, a thywys fi tuag at amser te, ac ymlacia […]

Llên Meicro: Enfys y bore, aml gawodau

Llên Meicro: Enfys y bore, aml gawodau

Gwisgodd ei hoff grys amdano. Roedd hon yn un arbennig o liwgar. Roedd y wardrôb yn llawn o’i grysau amryliw, rhai o bob lliw a llun, ond hon oedd ei ffefryn. Un glas llachar ac arni flodau melyn. Roedd ei grysau cyfoglyd wedi fy nallu o’r cychwyn cyntaf. Gorweddais yn llonydd ar y gwely, yn […]