Llên Meicro: Desg a Pâr (O Sanau)

Llên Meicro: Desg a Pâr (O Sanau)

Dyma ddetholiad o lên meicro, oll wedi eu hysbrydoli gan y thema ‘gwawrio’ yr ysgrifennais yn ddiweddar – mae’r gweddill wedi eu cyhoeddi yn nhrydedd rhifyn Y Stamp.   Desg Rhyfel, a’r gelyn oedd celficyn pwysica’r tŷ. Hwnnw tan warchae llyfrau a phapurach a phensiliau a chlipiau papur a lluniau a ffotograffau a bitsach a […]

Llên Meicro: Eiliad o Lonyddwch

Llên Meicro: Eiliad o Lonyddwch

Rhyw fath o bwt Nadoligaidd, gan fynnu i bawb ymfalchio yn eu Nadoligau diflas, Nadoligau tanllyd â phawb yn cwympo mas – gan ddweud nad oes raid i bawb fynnu eu bod yn cael Nadoligau llawen.  Roedd ôl ymdrech ar y bwrdd bwyd, a Mared wedi bod wrthi’n decorato drwy’r bore. Napkins wedi eu plygu’n […]

Stori fer: ‘Palu Tyllau’, Y Ddraig

Stori fer: ‘Palu Tyllau’, Y Ddraig

Bob blwyddyn, mae’r criw sy’n dilyn cwrs gradd Cymraeg Proffesiynol ym Mhrifysgol Aber yn manteisio ar y cyfle i gasglu deunydd a golygu cylchgrawn llenyddol, sef Y Ddraig. Ers ei hail-sefydlu tua tair blynedd yn ôl, mae’r cylchgrawn wedi mynd o nerth i nerth, ac rwy’n falch o’r cyfle i allu cyfrannu, ac wedi gwneud […]

Stori fer: Eisteddfod Genedlaethol 2068

Stori fer: Eisteddfod Genedlaethol 2068

Eisteddai Elgan yn ei le arferol wrth y cyfrifiadur, yn gwisgo dim ond ei hen bants llwyd. Roedd wedi cael ei gyfareddu gan y byd ar y sgrin o’i flaen. Ni chlywodd sŵn tap-tap-tap zimmer frame ei fam yn taro yn erbyn y leino rhad yn y cyntedd wrth iddi ymlwybro’n araf tuag at ei […]

Cwrs Tŷ Newydd 2014

Cwrs Tŷ Newydd 2014

‘Leni eto, cefais y fraint o fynychu Cwrs yr Urdd yn Nhŷ Newydd, ac mae’n rhaid i mi gyfaddef, cefais benwythnos bythgofiadwy arall yno. Roeddwn yn gyndyn iawn i adael, er fy mod wedi cael fy ysbrydoli ac yn ysu i gael mynd ati i ysgrifennu. Roedd Mererid Hopwood a Tudur Dylan yn diwtoriaid gwych, […]

Llên Meicro: Siom 18/09/14 #indyref

Llên Meicro: Siom 18/09/14 #indyref

Doedd pinio bathodyn ‘YES’ glas, gloyw i ‘mhyjamas cyn mynd i’r gwely ddim yn ddigon. Doedd cau’n llygaid a mentro i fyd breuddwydion ddim yn ddigon chwaith… Deffrais y bore canlynol a gweld dim byd ond dydd Gwener arall. Dydd Gwener llwyd a llonydd arall. Tynnais y bathodyn, a’i roi mewn drôr gyda’n holl obeithion… […]

Cyfres ‘Y Bysedd’ ar wefan Y Neuadd

Cyfres ‘Y Bysedd’ ar wefan Y Neuadd

Ysgrifennais gyfres o bump stori – un ar gyfer pob un bys – yn seiliedig ar y thema ‘Dwylo’ ar gyfer cystadleuaeth Steddfod yr Urdd yn 2013. Enillais y trydydd safle, gyda’r beirniaid – Daniel Davies a Lleucu Roberts – wedi bod yn ddigon caredig i fy ngalw’n un o lenorion ‘dewraf’ y gystadleuaeth y […]

Llên Meicro: Enfys y bore, aml gawodau

Llên Meicro: Enfys y bore, aml gawodau

Gwisgodd ei hoff grys amdano. Roedd hon yn un arbennig o liwgar. Roedd y wardrôb yn llawn o’i grysau amryliw, rhai o bob lliw a llun, ond hon oedd ei ffefryn. Un glas llachar ac arni flodau melyn. Roedd ei grysau cyfoglyd wedi fy nallu o’r cychwyn cyntaf. Gorweddais yn llonydd ar y gwely, yn […]