Cwrs Sgriptio, Tŷ Newydd.

Cwrs Sgriptio, Tŷ Newydd.

Mae’r blog wedi bod rhywfaint yn dawel yn ddiweddar, gyda minnau wedi bod yn canolbwyntio ar fy ngwaith ymchwil a gweithio ar brojectau eraill (heb eu gorffen ar hyn o bryd!). Fodd bynnag, dros y penwythnos, cefais gyfle i encilio ar gwrs sgriptio yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy, a chael y blas rhyfeddaf ar fwrw ati […]

Sgriblo : Swrrealaeth a chwilio am syniadau…

Sgriblo : Swrrealaeth a chwilio am syniadau…

Yn dilyn cyfnod gymharol anghynhyrchiol o safbwynt fy ‘sgrifennu, cefais ysbrydoliaeth o fan digon random yn ddiweddar. Mewn seminar yr wythnos ddiwethaf, cyflwynodd Mary Jacob, myfyrwraig PhD yn yr Adran Saesneg ym Mhrifysgol Aberystwyth cipolwg i fyd y bardd swrrealaidd. Dyma fudiad celfyddydol sy’n ymateb i deimladau wrth reddf, a ddisgrifwyd gan o’i sylfaenwyr, Andre […]