Digwyddiadau Diweddara’ / Upcoming Events

20 Mehefin
Lansiad ‘ar adain’ Iestyn Tyne – Caffi Cwtsh, Pontyberem
‘ar adain’ Iestyn Tyne launch, Pontyberem (Welsh-language)

22 Mehefin
Taith Cywion Cranogwen yn talu teyrnged i Cranogwen – Neuadd Pontgarreg, Llangrannog
Cywion Cranogwen visit Cranogwen’s hometown, Llangrannog (Welsh-language)

24 Mehefin
Noson ‘Y To Iau’, Gwyl Gerallt – Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd
‘Youth’ night at Gwyl Gerallt, Cardiff (Welsh-language)

6 Awst
Cywion Cranogwen yn y Babell Lên, Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, 5.45pm
Cywion Cranogwen at the Lit Tent in the Eisteddfod (Welsh-language)