Blog: Yr Adolygydd Ansicr, Golwg 360

Blog: Yr Adolygydd Ansicr, Golwg 360

Cyhoeddwyd y darn hwn yn wreiddiol ar flog Golwg 360, 29 Ionawr 2014. Mae rhoi eich barn bersonol ar rywbeth mewn geiriau – boed y peth hwnnw’n albwm neu’n EP (neu hyd yn oed yn llyfr neu’n gyfrol o farddoniaeth neu’n arddangosfa gelf) – yn dasg digon anodd. Mae gwybod os ydych yn hoff o […]

Blog: Cynnal Momentwm Gigs y Gorllewin, Golwg 360

Blog: Cynnal Momentwm Gigs y Gorllewin, Golwg 360

Cyhoeddwyd y pwt hwn yn wreiddiol ar  yn dilyn llwyddiant gigs Nadolig Caerfyrddin a Crymych, Ionawr 2014. ‘Cynnal Momentwm Gigs y Gorllewin’ Ymddiheuraf o flaen llaw, fy mod, unwaith eto, yn mynd i godi’r un hen grach, a thrafod prinder gigs Cymraeg yn y Gorllewin. Cyn i chi benderfynu peidio darllen yr un pwnc llosg […]

Cerddi: Y Cloc / Traethawd Anorffenedig / Aeddfedu

Cerddi: Y Cloc / Traethawd Anorffenedig / Aeddfedu

Cyfres o gerddi ysgrifennais yn ystod darlith ddiflas iawn… iawn!   Y Cloc. Ymestyn dy freichiau’n hamddenol braf tuag at fan draw, heb awydd ffarwelio â munud arall, a ‘ngadael i i fynd o nghof yn araf bach. Brysia. Plis. Dyro terfyn i ddarlith ddwyawr ddiflas, a thywys fi tuag at amser te, ac ymlacia […]

Cwrs Tŷ Newydd 2013

Cwrs Tŷ Newydd 2013

Wedi cael penwythnos briliant yn Nhŷ Newydd ar gwrs yr Urdd. Mi fuodd Bethan Gwanas ac Ifor ap Glyn yn arweinwyr gwych, a dwi wedi chwerthin tan ‘mod i’n crio – ysu i gael dychwelyd i Lanystumdwy i aros yno eto cyn bo hir! (Bwyd yn ffein ‘na ‘fyd) Dyma ambell bwt o gynnyrch y […]

Blog: Cantoresau o Fri?, Golwg 360

Blog: Cantoresau o Fri?, Golwg 360

Trafodaeth am gantoresau benywaidd a gyhoeddwyd ar flog Golwg 360, Hydref 2013.   Mi fûm wrth fy modd yr wythnos ddiwethaf i ddarllen blog Owain Schiavone am y swmp anferth o fandiau newydd sy’n ymddangos ar hyd a lled Cymru. Mae’n braf i weld gymaint o fandiau ifanc yn awyddus i greu cerddoriaeth yn y […]

Adolygiad: Albwm Candelas

Adolygiad: Albwm Candelas

Rhaid i mi gyfaddef, nad oeddwn yn ffan o EP gyntaf Candelas, Kim y Syniad. Bu’n un o’r CDs yna a brynais mewn gig yn fy meddwdod, a difaru wedyn mod i wedi gwario arian cwrw ar rywbeth na chafodd fawr argraff arnaf. Oedd, roedd yna botensial o ryw fath yno, ond doedd dim digon […]

Llên Meicro: Enfys y bore, aml gawodau

Llên Meicro: Enfys y bore, aml gawodau

Gwisgodd ei hoff grys amdano. Roedd hon yn un arbennig o liwgar. Roedd y wardrôb yn llawn o’i grysau amryliw, rhai o bob lliw a llun, ond hon oedd ei ffefryn. Un glas llachar ac arni flodau melyn. Roedd ei grysau cyfoglyd wedi fy nallu o’r cychwyn cyntaf. Gorweddais yn llonydd ar y gwely, yn […]