Sgwrs: Dyfodoliaeth gyda Rhys Mwyn, Radio Cymru

Nos Lun 20fed o Dachwedd cefais gyfle i drafod dyfodoliaeth mewn cyd-destun Cymraeg ar raglen Rhys Mwyn ar Radio Cymru, gan fwrw cipolwg yn benodol ar gerddoriaeth ddyfodolaidd. Tyfodd y sgwrs o erthygl a luniais i rifyn arbennig o Vector, cylchgrawn y BSFA. I gyd-fynd gyda'r sgwrs, cefais gyfle i ddewis traciau, a oedd yn cynnwys: … Continue reading Sgwrs: Dyfodoliaeth gyda Rhys Mwyn, Radio Cymru

Cynadledda: Celtic Colloquium, Lublin

*English below* Diwedd Medi eleni, fe fynychais a chyflwynais bapur yng Ngholocwiwm Celtaidd Lublin ym Mhrifysgol Lublin, Gwlad Pwyl. Ynghyd â rhwydweithio gyda chyfeillion hen a newydd dros ddeuddydd hynod ddiddorol, cefais gyfle i gyflwyno ffuglen wyddonol gan ferched a thrafod themâu unigryw y gweithiau hynny i gynulleidfa newydd. Diolchaf o waelod calon i drefnwyr y … Continue reading Cynadledda: Celtic Colloquium, Lublin

Adolygiad: Dadeni – Ifan Morgan Jones

Mae 'gwleidyddol' yn ansoddair sy'n cael eu latshio ar amryw gynnwys yn ddiweddar, heb fawr feddwl am ystyr nac arwyddocâd y gair. Drama 'wleidyddol' yw Byw Celwydd, er mai bywydau cythryblus y cymeriadau - soap opera style - sy'n llywio'r plot yn hytrach na'r datblygiadau gwleidyddol. Nofel 'wleidyddol' yw Dadeni, a chyhoeddwyd yn ystod cyfnod lle mae'r … Continue reading Adolygiad: Dadeni – Ifan Morgan Jones

Conference: CRSF 2017, Liverpool

*Cymraeg isod* This year, I had the incredible experience of presenting a paper at the Current Research in Speculative Fiction Conference. Held at Liverpool University, I had previously attended last year, but this was the first paper I'd presented there. 'Rebuilding the Nation: Welsh-language Post-apocalyptic Fiction 1964-2009' introduced work by D. Griffith Jones, Cliff Bere, … Continue reading Conference: CRSF 2017, Liverpool