Adolygiad: Dadeni – Ifan Morgan Jones

Adolygiad: Dadeni – Ifan Morgan Jones

Mae ‘gwleidyddol’ yn ansoddair sy’n cael eu latshio ar amryw gynnwys yn ddiweddar, heb fawr feddwl am ystyr nac arwyddocâd y gair. Drama ‘wleidyddol’ yw Byw Celwydd, er mai bywydau cythryblus y cymeriadau – soap opera style – sy’n llywio’r plot yn hytrach na’r datblygiadau gwleidyddol. Nofel ‘wleidyddol’ yw Dadeni, a chyhoeddwyd yn ystod cyfnod lle mae’r […]

Conference: CRSF 2017, Liverpool

Conference: CRSF 2017, Liverpool

*Cymraeg isod* This year, I had the incredible experience of presenting a paper at the Current Research in Speculative Fiction Conference. Held at Liverpool University, I had previously attended last year, but this was the first paper I’d presented there. ‘Rebuilding the Nation: Welsh-language Post-apocalyptic Fiction 1964-2009’ introduced work by D. Griffith Jones, Cliff Bere, […]

Cerdd: I Ben Lake (Ymgeisydd Plaid Cymru Ceredigion)

Cerdd: I Ben Lake (Ymgeisydd Plaid Cymru Ceredigion)

Nid oeddwn, fwy na neb arall, yn rhyw hapus iawn pan gyhoeddodd Theresa May ei bod yn bwriadu cynnal etholiad arall. Mewn cyfnod sydd eisoes yn un cythryblus yn wleidyddol, un llygedyn o obaith oedd gweld cefnogaeth twymgalon i’r ymgeisydd Plaid Cymru yng Ngheredigion, Ben Lake. Wrth yrru o Lanpumsaint i Aberystwyth, roedd yna fôr […]

Noson Torri Tir, Hwyl Llenyddiaeth Llandeilo

Noson Torri Tir, Hwyl Llenyddiaeth Llandeilo

Cefais gyfle nos Wener diwethaf (28/4) i ddarllen rhai o ‘ngherddi mewn noson Torri Tir, yn rhan o Hwyl Lenyddiaeth Llandeilo. Roeddwn yng nghwmni Endaf Griffiths, Elinor Wyn Reynolds ac Eurig Salisbury, a darllenwyd cerddi yn ymwneud a ffynonau, stiwardiaid blin, ac am gariadon sy’n rhy hoff o arddio. Bu’n noson liwgar, gyda’r pedwar ohonom […]

Cerddi: ‘Hen Ferch’ a ‘Don’t be a SQUARE’, CTRL + ALT + DEL

Cerddi: ‘Hen Ferch’ a ‘Don’t be a SQUARE’, CTRL + ALT + DEL

Cyhoeddwyd dwy gerdd gennyf yn ddiweddar yn e-gylchgrawn Rhys Trimble, CTRL+ALT +DEL. Rwyf wedi edmygu gwaith Rhys fel golygydd y cylchgrawn ac fel bardd a pherfformiwr (Os nad ydych wedi gweld Rhys Trimble yn darllen ei waith, gwnewch, mae’n brofiad anhygoel!) ac rwy’n falch o allu cyfrannu i CAD. Lluniais gerdd dorrydd, gan dynnu geiriau […]

Erthygl: ‘Missing: Poetry in Future Wales’ – Poetry Wales

Erthygl: ‘Missing: Poetry in Future Wales’ – Poetry Wales

I was recently invited to write an article regarding the relationship of Welsh-language science fiction and poetry to a ‘Future / No Future’ themed issue of Poetry Wales. Noticing a lack of Welsh-language SF poetry, I considered how poetry and the poet was portrayed and discussed in Welsh-language fiction. The article discusses worlds where writing […]

Lansiad Y STAMP

Lansiad Y STAMP

Gan geisio ‘ngorau i beidio â diflasu pawb gan sôn am Y Stamp eto fyth, hoffwn jyst lunio pwt byr i ddiolch i bawb am eu cenfogaeth ac annog eraill i ddarllen y rhifyn print cyntaf. Er ein bod yn cyhoeddi’n wythnosol ar y we, roedd cael rhifyn yn bwysig i’r pedwar ohonom wrth ddatblygu […]

Cerdd: ‘Cerdd Wleidyddol am Gwtsho’ (Noson Torri Tir)

Cerdd: ‘Cerdd Wleidyddol am Gwtsho’ (Noson Torri Tir)

Cefais wahoddiad caredig oddi wrth Aneirin Karadog ac Elinor Wyn Reynolds i gymryd rhan, gyda Tudur Dylan, mewn noson farddonol yn y Warren, yng Nghaerfyrddin, 26ain o Ionawr. Afraid dweud, roedd hi’n glamp o noson dda, gyda bwyd blasus a magic tricks yn ogystal â’r cerddi. Gofynnwyd i mi lunio cerdd ar y thema ‘cwtsho’, […]

Blwyddyn Newydd Dda – a phrysur, yn barod!

Blwyddyn Newydd Dda – a phrysur, yn barod!

Gwta wythnos wedi dychwelyd yn ôl at fy nesg – ac at y PhD! – wedi hoe fach dros y gwyliau Nadolig, mae pethau eisoes yn prysuro! Berlin Rwyf yn gyd-olygydd gwefan Y Stamp, gyda chriw da o lenorion o’r un anian, Elan Grug Muse, Iestyn Tyne a Llyr Titus, ac yn cael modd i […]

Llên Meicro: Eiliad o Lonyddwch

Llên Meicro: Eiliad o Lonyddwch

Rhyw fath o bwt Nadoligaidd, gan fynnu i bawb ymfalchio yn eu Nadoligau diflas, Nadoligau tanllyd â phawb yn cwympo mas – gan ddweud nad oes raid i bawb fynnu eu bod yn cael Nadoligau llawen.  Roedd ôl ymdrech ar y bwrdd bwyd, a Mared wedi bod wrthi’n decorato drwy’r bore. Napkins wedi eu plygu’n […]