Cywion Cranogwen

Un o sylfaenwyr, trefnwyr a llenorion criw barddol Cywion Cranogwen.

Wedi teithio ledled Cymru – gan gynnwys Caerfyrddin, Dinbych, Caernarfon a Llangefni. Parhau i drefnu digwyddiadau drwy gydol 2018, ac yn mynd i berfformio yn Sesiwn Fawr Dolgellau, Palbell Len Eisteddfod Genedlaethol Cymru a Llangrannog yn y dyfodol agos.

Blogiau:

http://cywioncranogwen.com

@CywionCranogwen

Advertisements