Cywion Cranogwen ar Heno

Her gyntaf y flwyddyn oedd ymddangos ar deledu byw am y tro cyntaf erioed! Cefais fy nghyfweld gyda fy nghyd-Gywion, Bethany Celyn a Grug Muse, i drafod mwy am Gywion Cranogwen, pwy yn union oedd y wraig ryfeddol a'n hysbrydolodd ac am ein cynlluniau ar gyfer 2018 ar raglen Heno, nos Fercher 3ydd Ionawr. Gwyliwch … Continue reading Cywion Cranogwen ar Heno

Advertisements

Ysgrif: Barddoniaeth, beirniadaeth… a fi.

Yn sgil nifer o drafodaethau diweddar ynglyn รข diffyg merched mewn barddoniaeth Gymraeg - gan gynnwys Podlediad diwethaf Clera, blog Osian Rhys Jones a chlywed Elan Grug Muse yn trafod ei herthygl ddiweddar yn y cylchgrawn Poetry Wales - daeth yn amlwg fod diffyg amrywiaeth yn gyffredinol yn broblem. I ryw raddau, dwi'n mynd i … Continue reading Ysgrif: Barddoniaeth, beirniadaeth… a fi.